आर्थिक आढावा

मुदत ठेवीवरील व्याज दर

अ.नं. मुदत व्याज दर जेष्ठ नागरिकांच्या साठी
१. १५ दिवस ते ९० दिवस ४.००% ४.५० %
२. ९१ दिवस ते १८० दिवस ५.०० % ६.५० %
३. १८१ दिवस ते ३६५ दिवस ६.००% ६.५० %
४. १ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष ६.०० % ६.५० %
५. ३ वर्ष १ दिवस ते पुढे ६.५० % ७.०० %

टीप :-

  • ज्यांचे वय ६० वर्ष पूर्ण झाले आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचलित व्याज दरापेक्षा ०.५० % अधिक व्याज दर लागू राहील.
  • मुदतपूर्व ठेव परत करताना झालेल्या कालावधीसाठी,ठेव ठेवलेल्या दिवशी जो व्याज दर अस्तित्वात होता तो अगर कॉ
श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०२०-२०२१ सालाची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दि.२१/०९/२०२१ रोजी सकाळी १० वा online (vc) द्वारे आयोजित केली आहे सदर सभेची लिक sms व्दारे कळविली जाईल. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा व एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र व तत्पर सेवेची हमी * विशेष बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६