मुदत ठेव योजना

मुदत ठेव योजना

मुदत ठेवीवरील व्याज दर
अ.नं. मुदत व्याज दर जेष्ठ नागरिकांच्या साठी
१. १५ दिवस ते ९० दिवस ५.२५ % ५.७५ %
२. ९१ दिवस ते १८० दिवस ६.०० % ६.५० %
३. १८१ दिवस ते ३६५ दिवस ७.०० % ७.५० %
४. १ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष ८.२५ % ८.७५ %
५. ३ वर्ष १ दिवस ते पुढे ८.०० % ८.५० %
       
       

टीप :-

  • ज्यांचे वय ६० वर्ष पूर्ण झाले आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचलित व्याज दरापेक्षा ०.५० % अधिक व्याज दर लागू राहील.
  • मुदतपूर्व ठेव परत करताना झालेल्या कालावधीसाठी,ठेव ठेवलेल्या दिवशी जो व्याज दर अस्तित्वात होता तो अगर कॉ
पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना - निरंतर ठेव
पुनर्गुंतवणूक ठेवीवरील व्याज दर
अ.नं. मुदत व्याज दर जेष्ठ नागरिकांच्या साठी
१. १५ दिवस ते ९० दिवस ५.२५ % ५.७५ %
२. ९१ दिवस ते १८० दिवस ६.०० % ६.५० %
३. १८१ दिवस ते ३६५ दिवस ७.०० % ७.५० %
४. १ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष ८.२५ % ८.७५ %
५. ३ वर्ष १ दिवस ते पुढे ८.०० % ८.५० %
       
       


पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना जनरल जेष्ठ नागरिकांच्या साठी

  • दामदुप्पट ठेव योजना – ८ वर्ष ४ दिवस, -जेष्ठ नागरिक -७ वर्ष ७ महिने 
 
पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना जनरल जेष्ठ नागरिकांच्या साठी
दामदुप्पट ठेव योजना – ८ वर्ष ९ महिने १ दिवस ८ वर्ष २ महिने २७ दिवस
दामदीडपट    
धनसमृद्धी ठेव योजना
एक वेळ रक्कम गुंतवा मिळवा एक लाख रक्कम
दरमहा गुंतवणूक रक्कम मुदत मिळणारी रक्कम
 ६२९०/- १५ महिने १०००००/-
 ३४८५/- २६ महिने १०००००/-
 २४२५/- ३६ महिने १०००००/-
 १५८०/- ५२ महिने १०००००/-
 १२५०/-  ६३ महिने १०००००/-
रिकरिंग ठेव योजना
अ.नं. मुदत व्याज दर जेष्ठ नागरिकांच्या साठी
१. १५ दिवस ते ९० दिवस ५.२५ % ५.७५ %
२. ९१ दिवस ते १८० दिवस ६.०० % ६.५० %
३. १८१ दिवस ते ३६५ दिवस ७.०० % ७.५० %
४. १ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष ८.२५ %

८.७५ %

५. ३ वर्ष १ दिवस ते पुढे ८.०० % ८.५० %
       
       
मानिग्रोथ- रिकरिंग
दरमहा रक्कम गुंतवा व एक लाख मिळवा
दरमहा गुंतवणूक रक्कम मुदत मिळणारी रक्कम
६२९०/- १५ महिने १०००००/-
३४८५/- २६ महिने १०००००/-
२४२५/- ३६ महिने १०००००/-
१५८०/- ५२ महिने १०००००/-
 १२५०/-  ६३ महिने  १०००००/-
 ९८५/-  ७६ महिने  १०००००/-
  • सेव्हिंग खाते व्याजदर – ३ %
  • पिग्मी खाते व्याजदर – ४ %

 

श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०१२-२०१३ सालातील डिव्हिडंट वाटप चालू आहे तरी सभासदांनी त्यांचा डिव्हिडंट घेऊन जावे हि नम्र विनंती. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा व एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र व तत्पर सेवेची हमी * विशेष बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६