आमचे बँकर्स

  • स्टेट बँक ऑप इंडिया,इचलकरंजी
  • बँक ऑफ बडोदा,इचलकरंजी
  • बँक ऑफ इंडीया,जयसिंगपूर
  • आय डी बी बँक,इचलकरंजी
  • दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,मुंबई
  • कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,इचलकरंजी
  • कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लि.,इचलकरंजी
  • एच डी एफ सी बँक लि.,पुणे
  • आय सी आय सी बँक लि.,इचलकरंजी
श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०१७-२०१८ सालातील डिव्हिडंट वाटप चालू आहे तरी सभासदांनी त्यांचा डिव्हिडंट घेऊन जावे हि नम्र विनंती. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा व एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र व तत्पर सेवेची हमी * विशेष बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६
फैक्स : (०२३०) २४३०५९८