कर्ज

Home Loan Gold Loan Car Loan
Agriculture Loan Machinery Loan guarantor loan
Agriculture Loan Machinery Loan Guarantor Loan
     
कर्ज खातेचे व्याज दर
अ.नं. तपशील नवीन व्याज दर रिबेट
१. सोने तारण कर्जा करिता १२.५० % नाही
२. शैक्षणिक कर्जा करिता १३.०० % नाही
३. घरकुल  घर बांधणी कर्जा करिता १२.०० % ०.५० %
४. कार लोन (वैयक्तिक वापर) करिता ११.५० % ०.५० %
५. वाहन  तारण कर्जे (व्यवसायिक वापर) करिता १३.०० % ०.५० %
 ६.  दुचाकी वाहन कर्जे ( ७५  हजारचे पुढे) १३.०० %  ०.५०%
७. दुचाकी वाहन कर्जे ( ७५  हजारच पर्यंत) १५.००% १.००%
८. जुने वाहन तारण कर्जे १५.०० % १.००%
९. शेती तारण कर्ज १४.००% नाही
१०. इतर तारण  कर्ज  १५.०० % १.००%
११. एच वाय पी सी सी कर्जे १२.५०% नाही
१२. विनातारण  कर्ज (जामीनकी) १५.००% नाही
१३. ठेव तारण कर्जा करिता-ठेवी पेक्षा १ % जादा व्याज दर

 

श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०१२-२०१३ सालातील डिव्हिडंट वाटप चालू आहे तरी सभासदांनी त्यांचा डिव्हिडंट घेऊन जावे हि नम्र विनंती. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा व एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र व तत्पर सेवेची हमी * विशेष बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६