सर्टिफिकेटस

मुदत ठेवीवरील व्याज दर

अ.नं. मुदत व्याज दर विधवा महिला जेष्ठ नागरिकांच्या साठी संस्था
१. १५ दिवस ते ४६ दिवस ४.००%  ४.५० % ४.५० %  ४.००%
२. ४७ दिवस ते ९० दिवस ५.०० %  ५.५० % ५.५० %  ४.५० %
३. ९१ दिवस ते १८० दिवस ५.५० %  ६.०० % ६.०० %  ५.०० %
४. १८१ दिवस ते ३६५ दिवस ६.५० %  ७.०० %   ७.०० % ५.५० % 
५.  १ वर्ष १ दिवस ते २ वर्ष ८.०० %  ८.५० % ८.५० %  ६.५० %
६.  २ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष ७.७५ %  ८.२५ %  ८.२५ %  ६.०० %
७. ३ वर्ष १ दिवस ते पुढे ७.५० %  ८.०० % ८.०० %  ६.०० %

टीप :-

  • ज्यांचे वय ६० वर्ष पूर्ण झाले आहे अशा ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचलित व्याज दरापेक्षा ०.५० % अधिक व्याज दर लागू राहील.
  • मुदतपूर्व ठेव परत करताना झालेल्या कालावधीसाठी,ठेव ठेवलेल्या दिवशी जो व्याज दर अस्तित्वात होता तो अगर कॉ

श्री आदिनाथ को-ऑप.बँक लि.इचलकरंजी तर्फे आपले सहर्ष स्वागत आहे. सन २०२२-२०२३सालाची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार'दि.२२/०७/२०२३ रोजी सकाळी १०:३० वा.श्रीमंत ना.बा.घोरपडे नाट्यगृह,इचलकरंजी येथे आयोजित केली आहे. नवीन आकर्षक ठेवीचे व्याज दर पहा v एक वेळ आपल्या जवळच्या शाखेत आवश्य भेट द्या. * विनम्र v तत्पर सेवेची हमी * 

बातम्या
टे. नं.: (०२३०) २४३०१५०,२४३२९०४,२४३०५९६
फैक्स : (०२३०) २४३०५९८